WebDinasty respectă dreptul fiecarui individ la confidențialitate. Colectăm si înregistrăm automat următoarele informații referitoare la vizitatorii noștri:

  • Paginile și fișierele pe care le-ați vizualizat pe site-ul nostru.
  • Browser-ul utilizat
  • Informații legate de sistemul de operare
  • Referința – pagina web care v-a îndrumat către site-ul nostru.

Colectăm de asemenea unele informații identificabile personal pe care utilizatorii/clienții noștri le divulgă.

Toate datele colectate vor fi folosite pentru dezvoltarea unor legături normale și eficiente cu dumneavoastră. WebDinasty nu împarte date indentificabile cu părți terțe.

WebDinasty (SC CONVASIM WEBDESIGN SRL) este înscrisă în Registrul de Evidența a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 27377.